PRO dla firm

PRO dla firm
Program „PRO” to pakiet usług dla firm, który wspiera pracowników w codziennym dbaniu o dobro
kręgosłupa i świetne samopoczucie.
Dla pracowników to dostęp do treningu on-line w małych grupach. Lepsza kondycja kręgosłupa i
samopoczucie, a dodatkowo mniejszy poziom stresu oraz większa efektywność
Dla firmy to wzrost atrakcyjności pracodawcy i zwiększenie przychodów firmy
Dla budżetu to niski próg wejścia do programu dzięki możliwości treningów on-line w małych
grupach

Program Bądź „PRO” przeznaczony jest dla firm:
• które pracują zdalnie i wdrażają nowe rozwiązania
• które dbają o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników
• którym zależy na efektywności pracy pracowników
• którym zależy na zwiększeniu zysków przedsiębiorstwa
• w których specyfika pracy wiąże się z pracą siedzącą, przy komputerze, przez dużą ilość
godzin
• którym zależy, aby pracownik wykorzystał pełen potencjał swojego organizmu
• które są firmami „PRO”, nastawionymi na rozwój
Cena programu uzależniona jest od wielu zmiennych. Ze względu na wiele zmiennych, warunki
współpracy są omawiane na spotkaniu z osobami decyzyjnymi, w dogodnym terminie dla obydwu
stron.